Policové regálové sestavy se používají převážně ke skladování a kompletaci nepaletizovaných skladovaných jednotek, menších součástek v přepravkách, přebaleného sortimentu a volně ložených předmětů. Jedná se o stavebnicový systém s celou řadou doplňkových komponent, kterými lze regály vybavit i dodatečně. Je tedy možno smysluplně skladovat téměř všechno, na co si vzpomenete. 

Díky dobrému využití celého  prostoru se nepřímo násobí rozloha budovy. Skladovací plocha se využívá hned několikrát na několika různých výškových úrovních současně, čímž se podstatně zvyšuje rychlost vyřizování zakázek za časovou jednotku. Průchody v jednotlivých podlažích jsou navzájem propojeny schodišti nebo výtahy.

Výhody regálů

Policové regálové sestavy se používají převážně ke skladování a kompletaci nepaletizovaných skladovaných jednotek, menších součástek v přepravkách, přebaleného sortimentu a volně ložených předmětů. Jedná se o stavebnicový systém s celou řadou doplňkových komponent, kterými lze regály vybavit i dodatečně. Je tedy možno smysluplně skladovat téměř všechno, na co si vzpomenete. 

Provedení

Několikapodlažní regálové sestavy mohou být řešeny jako jednopodlažní konstrukce s plošinovou  nástavbou nebo jako konstrukce několikapodlažní. Další pracovní úseky je možno zřídit jak v přízemní části, tak i v regálových podlažích nad ní.

Jednopodlažní regálová sestava s plošinovou nástavbou

Jednopodlažní regálová sestava s plošinovou nástavbou

Dvoupodlažní regálová sestava

Dvoupodlažní regálová sestava

Trojpodlažní regálová sestava

Trojpodlažní regálová sestava

Hospodárnost

Hospodárnost regálových sestav závisí do značné míry na tom, na kolik se podaří využít objem  skladovací haly. Velmi dobrým řešením jsou policové regály rozvržené do několika podlaží – ať už jako samostatné řešení, nebo jako součást většího celku zahrnujícího několik různých skladovacích technik.

Míra využití rozlohy budovy se přitom nepřímo několikanásobně zvyšuje. To je z ekonomického hlediska velmi zajímavé, neboť regálové konstrukce jsou nosnými prvky dalších úrovní mezi podlahou a stropem.

Hospodárnost zvoleného řešení závisí dále také na šikovné organizaci a volbě doplňkových dopravních prostředků jako jsou kontinuální dopravníky nebo nákladní výtahy.

Rozhodující roli hraje zejména u menších regálových sestav řešení schodišťového výstupu (porovnání řešení č. 1 a 2). Druhé regálové podlaží

 • úspora skladovacích a prostorových nákladů
 • zvětšení využitelného skladovacího objemu až na 100 %

Výhody regálů

Hlavní výhody několikapodlažních regálových sestav

 • možnost zvýšení míry prostorového využití až o 100 %
 • vysoká míra plošného využití
 • kompletace na několika úrovních současně
 • vytvoření dalších skladovacích a montážních ploch

Výhody regálů

Výhody systému několikapodlažních regálových sestav BITO

 • bezšroubová montáž všech základních komponent
 • jednodílné stojné rámy – bez dalších stykových spojů
 • vysoká nosnost a stabilita všech regálových polí díky zpevňujícím traverzám a úhlopříčkám
 • bezšroubově nastavitelná výška polic, a tedy variabilní rozvržení
 • bezpečná systémová schodiště se zábradlím
 • funkční příslušenství
 • leskle pozinkované povrchové plochy (na přání potažení plastem)